historie

Stamboom van de familie Kassing

Historie van de familie Kassing


Volgens "The Historical Resurch center":


de Duitse familienaam Kassing is geclassificeerd als van oorsprong een persoonlijke naam. Volgens de wetenschappers. Het oudste en meest gebruikte type van achternaam die afgeleid is uit de gegeven naam. Zulke familienamen zijn mogelijk afgeleid van een voornaam van de ouder(s)of van de kindsnaam van de grootvader of inderdaad een verder afstaande voorouder of van de oorspronkelijke drager van de familienaam.

Wat betreft de familie naam Kassing. De beschrijving is afgeleid van "Kass", dat van van twee mogelijke herkomst:


Te beginnen met "Kass" dat opduikt in het noorden van Duitsland als een koosnaam vorm van de persoonsnaam "Christian", gebaseerd op het Latijnse "Christianus"wat betekend "afstammeling van Christus.


Als alternatief "Kass" kan ook mogelijk staan voor een afkorting van de oude Duitse naam "Cato" wat is afgeleid van het oud Hoog Duits "Quedan"wat betekent "te spreken"


Wat betreft de ïng" toevoeging is een patroniem toevoeging. De oorspronkelijke drager van de familienaam Kassing is mogelijk "De zoon van Kass"


Een van de vroegste verwijzingen naar de naam Kassing is een bron van ene Anna Margertha Magdelena Kassing, de dochter van Johan Otto Kassing en Christina Maria Zurbecke, die is gedoopt op 9 april 1716 in Rheda Westfalen , Hoewel de onderzoeken gaan natuurlijk nog door en er kunnen nog eerdere bronnen gevonden worden dan deze hierboven aangegeven naam.


De eerste Duitse familienamen, dateren uit de twaalfde eeuw en worden dan gevonden in hun Latijnse vorm en de meer gebruikelijke algemene vorm op een later tijdstip. Inderdaad zijn zulke namen gevonden in manuscripten welke gecompleteerd zijn in Calogne in het jaar 1135.


Aanvullende referenties naar deze familienaam zijn de aantekeningen:


Gedateerd 22 juli 1821, betreffende een huwelijk van Bernhard Heinrich Kassing en Anna Margaretha Weemer, voltrokken in Spenge, Westfalen .


George Kassing arriveert in de haven van Baltimore in 1882. Op deze datum is er geen bron van de "Coat of Arms Assotiation"met deze familienaam.


 


Naar eigen onderzoek van de Nederlandse tak van de familie Kassing


De familie naam Kassing komt inderdaad van oorsprong uit Duitsland. De verwijzingen die gevonden zijn in de Nederlandse archieven zijn er meerdere Duitse steden te noemen namelijk Vennemar, Belm, Rheda en Stadtlohn, geografisch kun je zeggen dat het gebied waaruit onze voorouders stammen de omgeving van Osnabrück in Noord-Rijnland-Westfalen is.


In de vertaling hierboven wordt een verwijzing gemaakt naar een datum uit 1716, in de Nederlandse archieven wordt al een Aaltje Kassing genoemd die als moeder wordt genoemd bij de doop van Pieter Hoorenbergh in 1718. Deze aaltje Kassing moet dus eind 1600 begin 1700 geboren zijn. Tevens wordt er al melding gemaakt van een Gert Kassing die geboren zou zijn op 19 maart 1693 te Vennemar in Duitsland welke getrouwd was met Anna Katharina Iburg geboren 13-07-1710 te Belm, Osnabrück.


Als u hoopt om rijke voorvaderen aan te treffen moet ik u teleur stellen, de familie Kassing (in Nederland) bestaat uit (land)arbeiders en klompenmakers. Weliswaar eerlijke beroepen maar geen vetpot, wat blijkt uit de verschillende memories van successie waarin vermeld is, dat zelfs de begrafenis in meerdere gevallen niet kon worden betaald.


Familiewapen: gezien het voorgaande is het niet aannemelijk dat de familie Kassing een Familiewapen bezit.


Wat betreft de Australische tak van de familie kan ik u melden dat deze is ontstaan doordat mijn oom Franciscus Christianus Kassing (Ome Frans) en Mijn Tante Ida Norberta Elisabeth Pessers in 1954 zijn geëmigreerd en zich hebben gevestigd in Lockinvar, New South Wales.


Rien Kassing


Relatie familienamen Kassing en Cassing


In de oude archieven worden vaak verschrijvingen of ronduit verkeerde spelling gebruikt. Een mogelijke oorzaak kan worden gevonden in het feit dat de betrokken personen analfabeet waren en/of het schrijven niet goed beheerste. de desbetreffende ambtenaar en/of geestelijke heeft de genoemde namen dan ook genoteerd zoals hij/zij dacht dat deze geschreven moesten worden.


Een voorbeeld hiervan is de relatie in de familienamen Kassing en Cassing


op 12 juni 1862 trouwt de uit Lenzinghauzen (Pruisen) afkomstige August Hermann Kassing met Johanna Maria Glasius. in de huwelijksakte wordt August Hermann Kassing door de amdtenaar geschreven als August Hermann Cassing hij ondertekend deze akte met A.H. Kassing.


Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren waarvan er 7 bij de geboorte worden aangegeven met de achternaam Cassing maar 1 (Diana) wordt bij de geboorte op 26-10-1867 aangegeven als Diana Kassing. Zij trouwt op 24-08-1899 echter onder de naam Diana Cassing met Peter Friederich Zwanenveld en later op 03-01-1918 met Wouter Broere.


Doop- trouw- en begravenisboeken


Doop- trouw en begravenisboeken (DTB) moeten naar mijn mening niet gezien worden als een bevolkingsregister maar meer als een kasboek waarin de parochianen werden ingeschreven die betalingen aan de kerk deden:

-In de Doopboeken wordt ook de vrouw weleens weggelaten en wordt het kind genoemd als kind van ....

-Zo worden vrouwen in de Begravenisboeken vaak omschreven als vrouw van ....


Een ander voorbeeld is de slordige schrijfwijze van vooral de vrouwelijke namen in de DTB.


Bijv: Aaltje Kassing was op 20 juni 1710 getrouwd met Pieter Hoorenbergh.


Bij haar trouwen wordt haar naam in het Trouwboek omschreven als Alida Cassels.

Bij de doop van haar kinderen wordt haar naam op verschillende wijze geschreven namelijk Aeltje Karstens: Cassingers; Karssingnis: 4x Kassing; Altje Karsengs; Kassingk; . Zelfs de naam van de vader wordt soms gescheven als Piter en de achternaam als Hoorenberg of Horrenberg.

Wellicht komt het ook doordat het hier DTB betreft en de vrouw in de kerk minder belangrijker werdt geacht.Historie van de familie PessersDe eerste Pessers, die in de Tilburgse schepenprotocollen en commerboeken (belasting­kohieren) voor komt, is Goyaerd Adriaen Pessen van Oudtheusden. Dit is tegen het einde der 16e eeuw. Waarschijnlijk is hij vanuit het plaatsje Oudheusden hier in Tilburg komen wonen. De twee oudste Tilburgse generaties schrijven voluit: Pessen van Oudtheusden.


Uitgaande van deze oudste bekende schrijfwijze van de familienaam is de naam Pessers vermoedelijk afgeleid van het sinds de Middeleeuwen in onbruik geraakte woord 'pessen', dat gekruld haar of gekrulde lokken betekent.


Verwijs en Verdam staven deze hypothese in hun "Middelnederlandsch Woordenboek" deel VI blz. 309 met een tweetal voorbeelden. Dit woord en zijn betekenis zijn nog min of meer bewaard gebleven in de medische term 'pessarium' (vergelijk het franse woord 'pessaire'). Misschien moet de oorsprong van het woord 'pessen' in het Latijn gezocht worden.


De stamvader der familie Pessers zal dus de (bij)naam Pessen, later verbasterd tot Pessers, te danken hebben aan zijn krullend haar.Verbinding familie Kassing en Pessers


De verbinding tussen beide families wordt gelegd door twee huwelijken nl

-    Het huwelijk tussen Fransiscus Christianus Kassing en Ida Norberta Elisabeth Pessers d.d. 21-04-1936 te Tilburg (mijn oom en tante)

-    Het huwelijk tussen Lambertus Hendrikus Kassing en Josephina Anna Adriana  Maria Pessers d.d. 24-04-1937 te tilburg (mijn vader en moeder)

Het betreft hierbij twee broers van de familie Kassing en twee zussen van de familie Pessers.


Relatie familie namen Pessers en Pessen


Tijdens mijn onderzoek ben ik in de archieven verschillende schrijfwijze en verbasteringen van de familienaam Pessers tegengekomen zo komt de naam Pessers, Persers; Pessen en Pessen van Outheusden voor.

Allemaal  verwijzend naar dezelfde familie, vermoedelijk komt dit doordat de mensen vroeger niet geletterd waren en niet konden lezen en schrijven, men moest dus bij het opstellen van de akte afgaan op de uitspraak van de desbetreffende persoon en de ambetenaar en/of geestelijke heeft de genoemde namen dan ook genoteerd zoals hij/zij dacht dat deze geschreven moesten worden.Volgens de website http://members.home.nl

Copyright © All Rights Reserved