Discailmer

Stamboom van de familie Kassing

DisclaimerIn principe zijn alle gegevens van in leven zijnde personen vertrouwelijk en vallen onder de wet op de privacy. Derhalve is het niet toegestaan om zonder toestemming van de betrokken de diens gegevens te publiceren. Dit geld natuurlijk ook voor het publiceren van gegevens die voortvloeien uit het als hobby samenstellen van een stamboom. Ook ik ben natuurlijk bereid me aan deze regel te houden, aan de andere kant maakt dit gegevens minder compleet en wellicht minder interessant voor u als bezoeker van deze site. Ook kunt u dan uzelf niet terugvinden en evenmin uw tijdgenoten. Daarom verklaar ik hierbij dat indien iemand zijn gegevens niet gepubliceerd wilt zien een email naar mij voldoende is om de gegevens van de site te halen

 

Gegevens die u  aanlevert voor deze site worden behandelt/beschouwd als gegeven met toestemming voor publicatie. Indien u gegevens van derde toelevert dient u toestemming te hebben van deze persoon dan wel het ouderlijk gezag over deze persoon te hebben

In principle is all information about living persons confidential and under the law on privacy. Therefore it is not allowed to publish information about a living person. This applies of course also for publishing information collected for a free time occupation as putting together a pedigree and genealogy. Of course I am willing to maintain this rule, but on the other side this makes the information on this web site less complete and interesting. Also you as a visitor will not be able to find yourself or any com temporary person. Therefore I declare now that if anybody does not want his or hers information published an email to me is enough to delete this persons information on this web site.


Information that you provide for this site are considered as given with permission for publication. If you provide  data from another person, permission from this person or parental authority over this person is required

Copyright © All Rights Reserved